• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – EPLO

Η «Ακαδημία Φορολογίας και Λογιστικής» (https://www1.eplo.int/taxacademy?language=gr) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (https://www1.eplo.int/), οργανώνει σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων σε θέματα επίκαιρου φορολογικού και λογιστικού ενδιαφέροντος, για την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2022.

 1. Σεμινάριο 1 (05.05.2022): Εταιρικοί μετασχηματισμοί: Ν. 4601/19, φορολογικές πτυχές και νέα Οδηγία 2019/2121
 2. Σεμινάριο 2 (17.05.2022): Ανάλυση ενδοομιλικών συναλλαγών υπό το πρίσμα της απαιτούμενης υπόστασης των συναλλαγών (substance based TP analysis) και εφαρμογή μεθόδων τεκμηρίωσης
 3. Σεμινάριο 3 (31.05.2022): Αντικαταχρηστικοί κανόνες στην Ε.Ε.
 4. Σεμινάριο 4 (14.06.2022): Επίκαιρα θέματα ΦΠΑ

Πιο αναλυτικά:

 • Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 3 έως 4 ωρών και εισηγητές είναι διακεκριμένα στελέχη της αγοράς με σημαντική διδακτική εμπειρία.
 • Οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
 • α σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, λογιστές και νομικούς που ασχολούνται με φορολογικά θέματα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.
 • Το πλήρες πρόγραμμα των σεμιναρίων είναι διαθέσιμο εδώ 
 • Το κόστος συμμετοχής σε κάθε ένα σεμινάριο ανέρχεται σε 80 ευρώ 
 • Πληροφορίες info@eplo.int 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – EPLO

 • Fee Code: TaxAcademySeminar
 • Availability: In Stock
 • 0.00€


Available Options